✅شستشو و ضد عفونی نقاهتگاه بیماران کرونائی در سالن شهید جوینی توسط حوزه معاونت خدمات شهری هشتگرد ?مهندس امینی معاونت خدمات شهر شهرداری هشتگرد : تمام پیش بینی های لازم توسط شهرداری برای این نقاهتگاه در نظر گرفته شده و هیچ بیماری از سوی‌ شبکه بهداشت و درمان برای بستری به این مرکز معرفی نشده […]

✅شستشو و ضد عفونی نقاهتگاه بیماران کرونائی در سالن شهید جوینی توسط حوزه معاونت خدمات شهری هشتگرد

?مهندس امینی معاونت خدمات شهر شهرداری هشتگرد : تمام پیش بینی های لازم توسط شهرداری برای این نقاهتگاه در نظر گرفته شده و هیچ بیماری از سوی‌ شبکه بهداشت و درمان برای بستری به این مرکز معرفی نشده است .

?ان شالله با مشارکت شهروندان و هموطنان ، زنجیره گسترش کرونا کنترل شده و نیازی به نقاهتگاه ها نباشد .

#کرونا_را_جدی_بگیریم
#کرونا_را_شکست_میدهیم
#حوزه_معاونت_خدمات_شهری
#شهرداری_هشتگرد